SOFT SKILLS - Top 10 skillsclusters (aantal skills per vacature)

Door alle online vacatures met behulp van taaltechnologie te analyseren, stellen we vast hoeveel skills er per skillsclusters binnen het skillstype soft skills gemiddeld voorkomen in de vacatureteksten. 


Peilmoment: 2019

Bron: Etil

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by