SOFT SKILLS - Top 10 belangrijkste skillsclusters

Binnen het skillstype soft skills onderscheiden we 25 skillsclusters. De skills binnen deze clusters kennen een sterke samenhang.
In deze visualisatie wordt de match van beroepen met de skillsclusters weergegeven. De matchingsscore kent een waarde tussen de 0 en 100. Naarmate de score hoger ligt, des te groter is de overeenkomst tussen de gevraagde skills binnen het beroep en het desbetreffende skillscluster. Door een top tien van de matchscores weer te geven, verkrijgen we inzicht over de belangrijkste skillsclusters binnen beroepen.


Peilmoment: 2019

Bron: Etil

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by