Verandering van aantal skills per vacature (2016-2020), naar type (%)

Door alle online vacatures met behulp van taaltechnologie te analyseren, stellen we vast hoeveel skills er per type gemiddeld voorkomen in de vacatureteksten. Door deze analyse voor meerdere jaren uit te voeren, verkrijgen we inzicht in de verschuivingen die over tijd plaatsvinden.

Peilmoment: 2016-2019

Bron: Etil

POWERED BY

powered by