Aantal skills per vacature, naar skillstype

Door alle online vacatures met behulp van taaltechnologie te analyseren, stellen we vast hoeveel skills er per type gemiddeld voorkomen in de vacatureteksten. Via de vergelijkfunctie is het mogelijk om beroepen, beroepsindelingen en regio's met elkaar te vergelijken.


Peilmoment: 2019

Bron: Etil

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by